transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Social Risk and Political Alienation

Författare och institution:
Maria Oskarson (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Presented at Nordic Political Science Association, Tromsö 6-9 august 2008,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Nyckelord:
welfare state retrenchment political trust
Postens nummer:
81418
Posten skapad:
2008-12-15 09:59
Posten ändrad:
2010-02-24 11:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007