transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Psychotic symtoms in the elderly

Författare och institution:
Svante Östling (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Thomas Marlow (-); Margda Waern (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
14th AEP Symposium. 2008, Dubrovnik, Croatia,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Postens nummer:
81297
Posten skapad:
2008-12-12 15:03
Posten ändrad:
2016-08-30 09:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007