transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The density of integral points on complete intersections

Författare och institution:
Oscar Marmon (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
The Quarterly Journal of Mathematics, 59 ( 1 ) s. 29-53
ISSN:
0033-5606
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In this paper, an upper bound for the number of integral points of bounded height on an affine complete intersection defined over is proven. The proof uses an extension to complete intersections of the method used for hypersurfaces by Heath-Brown (The density of rational points on non-singular hypersurfaces, Proc. Indian Acad. Sci. Math. Sci. 104 (1994) 13-29), the so called 'q-analogue' of van der Corput's AB process.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Annan matematik
Postens nummer:
81208
Ingår i post nr:
Posten skapad:
2008-12-12 10:26
Posten ändrad:
2016-08-22 12:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007