transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Samma sjukdom – olika betydelser

Författare och institution:
Marianne Hansson Scherman (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för arbetsterapi, audiologi och fysioterapi)
Publicerad i:
Patientundervisning, reviderad upplaga. B. Klang Söderkvist (Red.) , s. 15-55
ISBN:
9789144022611
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
81200
Posten skapad:
2008-12-12 09:54
Posten ändrad:
2008-12-12 14:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007