transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Jag vill vara jag. Bristande efterlevnad ur patientens perspektiv

Författare och institution:
Marianne Hansson Scherman (Institutionen för arbetsterapi och fysioterapi)
Publicerad i:
Sjukdomsvärldar: Om människors erfarenheter av kroppslig ohälsa. B Richt och G Tegern (red.), s. 123-43
ISBN:
9789144043296
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
81194
Posten skapad:
2008-12-12 09:43
Posten ändrad:
2008-12-12 14:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007