transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gene expression dynamics during regeneration in a brittlestar - the Wnt pathway-1: Gene expression profiling

Författare och institution:
Karen Wilson (-); C. Stahl (-); Samuel Dupont (Institutionen för marin ekologi); Carl Dahlberg (Institutionen för marin ekologi); Pedro Martinez (-); Michael C. Thorndyke (Institutionen för marin ekologi)
Publicerad i:
Comparative Biochemistry and Physiology a-Molecular & Integrative Physiology, 141 ( 3 ) s. S81-S82
ISSN:
1095-6433
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Nyckelord:
regeneration, wnt, expression profiling, in situ hybridization
Postens nummer:
81186
Posten skapad:
2008-12-12 09:20
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007