transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bridging the regeneration gap: insights from echinoderm models

Författare och institution:
Samuel Dupont (Institutionen för marin ekologi); Michael C. Thorndyke (Institutionen för marin ekologi)
Publicerad i:
Nature Reviews Genetics, 8 ( 4 ) s. -
ISSN:
1471-0056
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Nyckelord:
amphiura-filiformis, arm regeneration, growth, gene
Postens nummer:
81175
Posten skapad:
2008-12-12 08:48
Posten ändrad:
2009-01-12 11:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007