transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Financial Services - En kompletterande verksamhet som förändrar bilindustrins affärslogik

Författare och institution:
Christer Holmén (Företagsekonomiska institutionen)
ISBN:
978-91-7246-253-3
Antal sidor:
228
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Bokförlaget BAS
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Datum för examination:
2007-10-11
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
81139
Posten skapad:
2008-12-11 16:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007