transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

C-reactive protein and personality

Författare och institution:
Petra Suchankova (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi)
Publicerad i:
27th European Winter Conference on Brain Research,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Medicinsk genetik
Postens nummer:
81090
Posten skapad:
2008-12-11 11:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007