transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Företagsstrategier för utsläppshandel och klimatåtaganden. En enkätstudie av företagens agerande och attityder inom ramen för EU´s system för handel med utsläppsrätter

Författare och institution:
Anders Sandoff (Företagsekonomiska institutionen, Industriell och finansiell ekonomi); Petter Rönnborg (Företagsekonomiska institutionen, Industriell och finansiell ekonomi); Gabriela Schaad (Företagsekonomiska institutionen, Industriell och finansiell ekonomi); Daniel Helgstedt (Företagsekonomiska institutionen, Industriell och finansiell ekonomi)
ISBN:
91-620-5679-4
Antal sidor:
118
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Naturvårdsverket
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Rapporten utgör en första utvärdering av hur företagen i den handlande sektorn hanterar och uppfattar EU:s system med utsläppsrättshandel. Studien baseras på en totalundersökning av samtliga företag med anläggningar registrerade i det svenska registret för handel med utsläppsrätter
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
Utsläppsrättshandel, företagsstrategier, EU ETS,
Ytterligare information:
Ingår i Naturvårdsverket Rapport 5679
Postens nummer:
81064
Posten skapad:
2008-12-11 09:49
Posten ändrad:
2008-12-12 10:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007