transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A evolução da Integração na ASEAN: aprofundamento e ampliação.

ASEAN's Evolution of Integration: deepening and widening

Författare och institution:
Lena Lindberg (Kulturgeografiska institutionen)
Publicerad i:
Processos de integração regional e cooperação intercontinental desde 1989. Red.: Wiesebron, M., och Griffiths, R. T. , s. 177-197
ISBN:
978-85-7025-989-9
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Förlagsort:
Porto Alegre
Publiceringsår:
2008
Språk:
annat
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi ->
Ekonomisk geografi
Nyckelord:
ASEAN, AFTA, AEC, ekonomisk integration, economic integration, utrikeshandel, foreign trade
Postens nummer:
81054
Posten skapad:
2008-12-10 17:54
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007