transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Accounting and the institutionalisation of trust

Författare och institution:
Gudrun Baldvinsdottir (Företagsekonomiska institutionen, Externredovisning och företagsanalys)
Publicerad i:
Working paper,
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
80994
Posten skapad:
2008-12-10 14:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007