transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Use of Incentive Pay in Divisionalised Firms: A case Study of Two Global Manufacturing companies

Författare och institution:
Ted Lindblom (Företagsekonomiska institutionen, Industriell och finansiell ekonomi); Gert Sandahl (Företagsekonomiska institutionen, Industriell och finansiell ekonomi); Stefan Sjögren (Företagsekonomiska institutionen, Industriell och finansiell ekonomi)
Publicerad i:
Markets and Compensation for Executives in Europe. Ed: L Oxelheim & C Wihlborg, s. 183-200
ISBN:
978-0-0805-5738-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Emerald Group Publishing
Förlagsort:
Bingley
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
Incentive, Excecutive compensation, Bonus system, Performance Pay, Stakeholder Enfranchisement
Ytterligare information:
Peer-reviewed
Postens nummer:
80940
Posten skapad:
2008-12-10 12:27
Posten ändrad:
2009-03-03 12:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007