transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Eigenvalue clusters of the Landau Hamiltonian in the exterior of a compact domain

Författare och institution:
Grigori Rozenblioum (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Alexander Pushnitski (-)
Publicerad i:
Documenta Mathematica, 12 s. 569--586
ISSN:
1431-0635
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
The character of the splitting of eigenvalues of the Landau Hamiltonian when a compact Dirichlet obstacle appears is studied
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Nyckelord:
Landau level, eigenvalue asymptotics
Postens nummer:
80904
Posten skapad:
2008-12-10 10:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007