transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Survey of the use and effect of assistive devices in patients with early rheumatoid arthritis: A two-year followup of women and men

Författare och institution:
I Thyberg (-); UAM Hass (-); Ulla Nordenskiöld (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); T Skogh (-)
Publicerad i:
ARTHRITIS & RHEUMATISM-ARTHRITIS CARE & RESEARCH, 51 ( 3 ) s. 413-421
ISSN:
0004-3591
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reumatologi och inflammation
Nyckelord:
health assessment questionnaire, altered working methods, disease-activity, instrument, disability
Postens nummer:
80836
Posten skapad:
2008-12-09 16:02
Posten ändrad:
2010-01-26 11:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007