transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fuel taxes: An important instrument for climate policy

Författare och institution:
Thomas Sterner (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi)
Publicerad i:
ENERGY POLICY, 35 ( 6 ) s. 3194-3202
ISSN:
0301-4215
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap ->
Miljökemi
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER
Nyckelord:
demand elasticities, automobile fuel, gasoline tax, price
Postens nummer:
80834
Posten skapad:
2008-12-09 16:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007