transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effect of water-vapor-induced Cr vaporization on the oxidation of austenitic stainless steels at 700 and 900 degrees C - Influence of Cr/Fe ratio in alloy and Ce additions

Författare och institution:
H Asteman (Institutionen för kemi); Jan-Erik Svensson (Institutionen för oorganisk miljökemi, Chalmers); Lars-Gunnar Johansson (Institutionen för kemi)
Publicerad i:
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY, 151 ( 3 ) s. B141-B150
ISSN:
0013-4651
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Materialteknik ->
Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik ->
Ytbehandlingsteknik
Nyckelord:
high-temperature oxidation, oxide hydroxide evaporation, 11-percent chromium steel, flow-rate, 304l, corrosion, elements, scales
Postens nummer:
80830
Posten skapad:
2008-12-09 15:56
Posten ändrad:
2015-01-12 16:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007