transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Daily activities and hand function in women with scleroderma

Författare och institution:
G. Sandqvist (-); M. Eklund (-); A. Åkesson (-); Ulla Nordenskiöld (Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för rehabiliteringsmedicin)
Publicerad i:
SCANDINAVIAN JOURNAL OF RHEUMATOLOGY, 33 ( 2 ) s. 102-107
ISSN:
0300-9742
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reumatologi och inflammation
Nyckelord:
systemic-sclerosis scleroderma, altered working methods, rheumatoid-arthritis, assistive devices, instrument, questionnaire, mobility, ability, hamis
Postens nummer:
80828
Posten skapad:
2008-12-09 15:53
Posten ändrad:
2010-01-26 11:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007