transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Analyzing economic market interactions as conflicts: New concepts to assess market-based policy instruments

Författare och institution:
Simon A. Mason (-); Adrian Muller (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
ECOLOGICAL ECONOMICS, 61 ( 1 ) s. 81-90
ISSN:
0921-8009
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap ->
Miljökemi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Nyckelord:
power, war
Postens nummer:
80804
Posten skapad:
2008-12-09 15:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007