transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Application of computer-aided tomography to visualize and quantify biogenic structures in marine sediments

Författare och institution:
Rutger Rosenberg (Institutionen för marin ekologi); Earl Davey (-); Jonas Gunnarsson (-); Karl Norling (Institutionen för marin ekologi); Michael Frank (-)
Publicerad i:
MARINE ECOLOGY-PROGRESS SERIES, 331 s. 23-34
ISSN:
0171-8630
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Oceanografi, hydrologi, vattenresurser ->
Oceanografi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Nyckelord:
benthic communities, axial tomodensitometry, nereis-diversicolor, organic-matter, in-situ, quantification, bioturbation, burrow, fauna, water
Postens nummer:
80801
Posten skapad:
2008-12-09 15:14
Posten ändrad:
2010-01-26 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007