transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Demonstration of multiple novel glycoforms of the stem cell survival factor CCg

Författare och institution:
Annika Dahl (Institutionen för klinisk neurovetenskap); Peter S Eriksson (Institutionen för klinisk neurovetenskap); Pia Davidsson (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för laborativ neurovetenskap); Anders I. Persson (Institutionen för klinisk neurovetenskap); Rolf Ekman (Institutionen för klinisk neurovetenskap); Ann Brinkmalm-Westman (Institutionen för klinisk neurovetenskap)
Publicerad i:
Journal of Neuroscience Research, 77 ( 1 ) s. 9-14
ISSN:
0360-4012
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurovetenskap
Nyckelord:
adult hippocampal progenitors, central-nervous-system, cystatin-c, subventricular zone, protease inhibitor, apolipoprotein-e, rat, neurogenesis, proliferation, neurons
Postens nummer:
80799
Posten skapad:
2008-12-09 15:13
Posten ändrad:
2010-03-05 14:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007