transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Developing "human functioning and rehabilitation research" from the comprehensive perspective

Författare och institution:
Gerold Stucki (-); Jan Dietrich Reinhardt (-); Gunnar Grimby (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); John Melvin (-)
Publicerad i:
JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE, 39 ( 9 ) s. 665-671
ISSN:
1650-1977
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Idrottsforskning
Nyckelord:
distinct scientific fields, international classification, unifying model, conceptual description, part ii, disability, medicine, health, icf
Postens nummer:
80791
Posten skapad:
2008-12-09 15:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007