transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Organizing human functioning and rehabilitation research into distinct scientific fields. Part II: Conceptual descriptions and domains for research

Författare och institution:
Gerold Stucki (-); Jan D. Reinhardt (-); Gunnar Grimby (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE, 39 ( 4 ) s. 299-307
ISSN:
1650-1977
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Idrottsforskning
Nyckelord:
icf core sets, international classification, public-health, sick role, medicine, disability, facilities, tool
Postens nummer:
80779
Posten skapad:
2008-12-09 15:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007