transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Organizing human functioning and rehabilitation research into distinct scientific fields. Part I: Developing a comprehensive structure from the cell to society

Författare och institution:
Gerold Stucki (-); Gunnar Grimby (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE, 39 ( 4 ) s. 293-298
ISSN:
1650-1977
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Idrottsforskning
Nyckelord:
international classification, medicine, disability, health, icf
Postens nummer:
80776
Posten skapad:
2008-12-09 15:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007