transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mass-dependent energetics and survival in Harbour Seal pups

Författare och institution:
Karin C. Harding (Institutionen för marin ekologi); M. Fujiwara (-); Y Axberg (Institutionen för marin ekologi); T. Härkönen (-)
Publicerad i:
FUNCTIONAL ECOLOGY, 19 ( 1 ) s. 129-135
ISSN:
0269-8463
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Nyckelord:
northern fur-seal, population projection matrices, phoca-vitulina, marine mammals, harp seals, callorhinus-ursinus, body-composition, diving behavior, elephant seals, recapture data
Postens nummer:
80772
Posten skapad:
2008-12-09 14:58
Posten ändrad:
2010-01-26 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007