transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fecundity and MHC affects ejaculation tactics and paternity bias in sand lizards

Författare och institution:
Mats Olsson (Zoologiska institutionen); Thomas Madsen (-); Beata Ujvari (-); Erik Wapstra (-)
Publicerad i:
Evolution, 58 ( 4 ) s. 906-909
ISSN:
0014-3820
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Genetik
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Utvecklingsbiologi
Nyckelord:
major histocompatibility complex, lacerta-agilis, sperm competition, vipera-berus, females, selection, population, choice
Postens nummer:
80749
Posten skapad:
2008-12-09 14:49
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007