transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hippocampal plasticity requires postsynaptic ephrinBs

Författare och institution:
Ilona C. Grunwald (-); Martin Korte (-); Giselind Adelmann (-); Anne Plueck (-); Klas Kullander (Institutionen för medicinsk och fysiologisk kemi); Ralf H. Adams (-); Michael Frotscher (-); Tobias Bonhoeffer (-); Rüdiger Klein (-)
Publicerad i:
Nature Neuroscience, 7 ( 1 ) s. 33-40
ISSN:
1097-6256
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurovetenskap
Nyckelord:
receptor tyrosine kinase, long-term depression, ephb receptors, corticospinal tract, synapse formation, density fraction, nervous-system, ampa receptors, multiple roles, area ca1
Postens nummer:
80743
Posten skapad:
2008-12-09 14:42
Posten ändrad:
2010-11-26 11:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007