transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sir2p-dependent protein segregation gives rise to a superior reactive oxygen species management in the progeny of Saccharomyces cerevisiae

Författare och institution:
Nika Erjavec (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Thomas Nyström (Institutionen för cell- och molekylärbiologi)
Publicerad i:
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 104 ( 26 ) s. 10877-10881
ISSN:
0027-8424
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier
Nyckelord:
life-span, oxidative stress, superoxide-dismutase, calorie restriction, damaged proteins, daughter cells, yeast, sir2, overexpression, deacetylase
Postens nummer:
80732
Posten skapad:
2008-12-09 14:35
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007