transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Routine CT venography after CT for pulmonary embolism: Evidence-based radiology or hemorrhage from anticoagulation of false-positive deep venous thrombosis?

Författare och institution:
Ulf R. O. Nyman (-); Bo Jacobsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa)
Publicerad i:
RADIOLOGY, 241 ( 3 ) s. 945-946
ISSN:
0033-8419
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling
Nyckelord:
metaanalysis, diagnosis
Postens nummer:
80726
Posten skapad:
2008-12-09 14:32
Posten ändrad:
2010-01-26 12:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007