transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effective cell and gene therapy in a murine model of Gaucher disease

Författare och institution:
Ida Berglin Enquist (-); Eva Nilsson (-); Andreas Ooka (-); Jan-Eric Månsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Karin Olsson (-); Mats Ehinger (-); Roscoe O. Brady (-); Johan Richter (-); Stefan Karlsson (-)
Publicerad i:
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 103 ( 37 ) s. 13819-13824
ISSN:
0027-8424
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier
Nyckelord:
hematopoietic stem-cells, human glucocerebrosidase gene, bone-marrow transplantation, enzyme replacement therapy, acid beta-glucosidase, in-vivo, n-butyldeoxynojirimycin, retroviral vector, mediated transfer, mouse model
Postens nummer:
80721
Posten skapad:
2008-12-09 14:30
Posten ändrad:
2010-11-22 12:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007