transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Flaws in methods of evidence-based medicine may adversely affect public health directives

Författare och institution:
J.G. Kral (-); J.B. Dixon (-); F.F. Horber (-); S. Ro?ssner (-); S. Stiles (-); Jarl S Torgerson (Institutionen för invärtesmedicin); H.J. Sugerman (-)
Publicerad i:
SURGERY, 137 ( 3 ) s. 279-284
ISSN:
0039-6060
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Nyckelord:
quality-of-life, clinical-research, controlled-trials, gastric bypass, morbid-obesity, outcomes, surgery
Postens nummer:
80719
Posten skapad:
2008-12-09 14:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007