transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Accumbal strychnine-sensitive glycine receptors: An access point for ethanol to the brain reward system

Författare och institution:
Anna C Molander (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för farmakologi & Institutionen för klinisk neurovetenskap); Bo Söderpalm (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för farmakologi)
Publicerad i:
ALCOHOLISM-CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH, 29 ( 1 ) s. 27-37
ISSN:
0145-6008
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
ventral tegmental area, freely moving rats, nicotinic acetylcholine-receptors, stimulates dopamine release, subunit messenger-rna, in-vivo microdialysis, activated cl-current, nucleus-accumbens, substantia-nigra, ion channels
Postens nummer:
80696
Posten skapad:
2008-12-09 14:20
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007