transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

In vitro inhibition of SARS virus replication by human Interferons

Författare och institution:
Helena Dahl (-); Annika Linde (-); Örjan Strannegård (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk virologi)
Publicerad i:
Scandinavian Journal of Infectious Diseases, 36 ( 11-12 ) s. 829-831
ISSN:
0036-5548
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Infektionsmedicin
Nyckelord:
coronavirus infection, alpha
Postens nummer:
80693
Posten skapad:
2008-12-09 14:17
Posten ändrad:
2010-11-26 14:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007