transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A general asymptotic scheme for inference under order restrictions

Författare och institution:
Dragi Anevski (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); O. Hossjer (-)
Publicerad i:
ANNALS OF STATISTICS, 34 ( 4 ) s. 1874-1930
ISSN:
0090-5364
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Statistik
Nyckelord:
range dependent sequences, monotone regression, brownian-motion, nonparametric regression, empirical process, density, subordination, convergence, estimators, sums
Postens nummer:
80675
Posten skapad:
2008-12-09 13:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007