transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A note on the asymptotic behaviour of the extinction probability in supercritical population-size-dependent branching processes with independent and identically distributed random environments

Författare och institution:
ZW Lu (-); Peter Jagers (Institutionen för matematisk statistik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY, 41 ( 1 ) s. 176-186
ISSN:
0021-9002
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Statistik
Nyckelord:
galton-watson processes
Postens nummer:
80672
Posten skapad:
2008-12-09 13:53
Posten ändrad:
2014-12-09 15:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007