transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Roles of the host oxidative immune response and bacterial antioxidant rubrerythrin during Porphyromonas gingivalis infection

Författare och institution:
P Mydel (-); Y Takahashi (-); H Yumoto (-); M Sztukowska (-); M Kubica (-); FC Gibson (-); DM Kurtz (-); J Travis (-); Vincent Collins (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); KA Nguyen (-); CA Genco (-); J Potempa (-)
Publicerad i:
PLOS Pathogens, 2 ( 7 ) s. 712-725
ISSN:
1553-7366
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området ->
Mikrobiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Infektionsmedicin
Nyckelord:
nitric-oxide synthase, chronic granulomatous-disease, neutrophil activation, polymorphonuclear leukocytes, bacteroides-gingivalis, periodontal bacteria, burkholderia-cepacia, hydrogen-peroxide, phagocytic-cells, nadph oxidase
Postens nummer:
80667
Posten skapad:
2008-12-09 13:50
Posten ändrad:
2010-01-26 12:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007