transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Immune modulation with a staphylococcal preparation in fibromyalgia/chronic fatigue syndrome: Relation between antibody levels and clinical improvement

Författare och institution:
Olof Zachrisson (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för psykiatri); P Colque-Navarro (-); Carl-Gerhard Gottfries (Institutionen för klinisk neurovetenskap); Björn Regland (Institutionen för klinisk neurovetenskap); R Mollby (-)
Publicerad i:
European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, 23 ( 2 ) s. 98-105
ISSN:
0934-9723
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området ->
Mikrobiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Infektionsmedicin
Nyckelord:
alpha-toxin, general-population, teichoic-acid, aureus, prevalence, infections, septicemia, resistance, diagnosis, children
Postens nummer:
80664
Posten skapad:
2008-12-09 13:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007