transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Comparison of visual grading analysis and determination of detective quantum efficiency for evaluating system performance in digital chest radiography

Författare och institution:
Patrik Sund (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiofysik); Magnus Båth (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiofysik); Susanne Kheddache (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiologi); Lars Gunnar Månsson (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiofysik)
Publicerad i:
EUROPEAN RADIOLOGY, 14 ( 1 ) s. 48-58
ISSN:
0938-7994
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Nyckelord:
modulation transfer-function, lumbar spine radiographs, image quality, computed radiography, noise, generations, criteria
Postens nummer:
80660
Posten skapad:
2008-12-09 13:44
Posten ändrad:
2016-04-26 16:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007