transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

TTX-sensitive and TTX-insensitive control of spontaneous gut motility in the developing zebrafish (Danio rerio) larvae

Författare och institution:
Anna Holmberg (Zoologiska institutionen, zoofysiologi); Catharina Olsson (Zoologiska institutionen, zoofysiologi); Grant W. Hennig (-)
Publicerad i:
JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY, 210 ( 6 ) s. 1084-1091
ISSN:
0022-0949
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Nyckelord:
electrical slow waves, nitric-oxide synthase, interstitial-cells, small-intestine, c-kit, gastrointestinal-tract, spatiotemporal maps, small-bowel, ontogeny, expression
Postens nummer:
80656
Posten skapad:
2008-12-09 13:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007