transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Some notes on METHISTHIMI in the inscription from Troizen

Författare och institution:
Mikael Johansson (Klassiska institutionen)
Publicerad i:
CLASSICAL QUARTERLY, 54 ( 1 ) s. 283-285
ISSN:
0009-8388
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Postens nummer:
80651
Posten skapad:
2008-12-09 13:32
Posten ändrad:
2010-06-15 11:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007