transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The shift in academic quality control

Författare och institution:
Sven Hemlin (Psykologiska institutionen & Gothenburg Research Institute (GRI)); Soren Barlebo Rasmussen (-)
Publicerad i:
SCIENCE TECHNOLOGY &; HUMAN VALUES, 31 ( 2 ) s. 173-198
ISSN:
0162-2439
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Social omsorg/socialpedagogik
Nyckelord:
management, governance, science, theme, field
Postens nummer:
80645
Posten skapad:
2008-12-09 13:30
Posten ändrad:
2009-02-26 10:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007