transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Polarizing political parties

Författare och institution:
Sören Holmberg (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING, 45 ( 2 ) s. 355-373
ISSN:
0040-716X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
80637
Posten skapad:
2008-12-09 13:25
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007