transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dyspepsia in general practice: incidence, risk factors, comorbidity and mortality

Författare och institution:
Mari-Ann Wallander (-); Saga Johansson (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin); Ana Ruigomez (-); Luis Alberto García Rodríguez (-); Roger Jones (-)
Publicerad i:
Family Practice, 24 ( 5 ) s. 403-411
ISSN:
0263-2136
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Nyckelord:
irritable-bowel-syndrome, functional gastrointestinal disorders, nonsteroidal antiinflammatory drugs, gastroesophageal-reflux disease, practice research database, follow-up, helicobacter-pylori, chest-pain, population, symptoms
Postens nummer:
80636
Posten skapad:
2008-12-09 13:25
Posten ändrad:
2013-02-08 09:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007