transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Costly parasite resistance: a genotype-dependent handicap in sand lizards?

Författare och institution:
Mats Olsson (Zoologiska institutionen); Erik Wapstra (-); Thomas Madsen (-); Beata Ujvari (-); Carl Rugfelt (Zoologiska institutionen)
Publicerad i:
BIOLOGY LETTERS, 1 ( 3 ) s. 375-377
ISSN:
1744-9561
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Nyckelord:
immunocompetence-handicap, immune-response, immunosuppression, stress
Postens nummer:
80625
Posten skapad:
2008-12-09 13:20
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007