transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The mechanism of covalent bonding: Analysis within the Huckel model of electronic structure

Författare och institution:
Sture Nordholm (Institutionen för kemi); Andreas Bäck (Institutionen för kemi); George B. Bacskay (-)
Publicerad i:
JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION, 84 ( 7 ) s. 1201-1203
ISSN:
0021-9584
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
80624
Posten skapad:
2008-12-09 13:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007