transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Normal S-cholesterol indicates unchanged S-LDL, S-HDL and S-triglycerides in patients with previously acceptable blood lipids

Författare och institution:
C. Heyman (-); Ronny K Gunnarsson (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Publicerad i:
Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, 67 ( 5 ) s. 498-506
ISSN:
0036-5513
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
density-lipoprotein cholesterol, biological variability, cardiovascular-disease, heart-disease, serum-lipids, risk
Postens nummer:
80618
Posten skapad:
2008-12-09 13:15
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007