transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Swedish nemerteans (phylum Nemertea), with description of a new hoplonemertean genus and species

Författare och institution:
Per Sundberg (Zoologiska institutionen); Ray Gibson (-); Malin Strand (Zoologiska institutionen)
Publicerad i:
JOURNAL OF NATURAL HISTORY, 41 ( 37-40 ) s. 2287-2299
ISSN:
0022-2933
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Nyckelord:
phylogenetic-relationships, sequences, genera
Postens nummer:
80615
Posten skapad:
2008-12-09 13:14
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007