transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The cost of monitoring warfarin in patients with chronic atrial fibrillation in primary care in Sweden

Författare och institution:
Ingela Björholt (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning); Stina Andersson (-); Gunnar H. Nilsson (-); Ingvar Krakau (-)
Publicerad i:
BMC Family Practice, 8
ISSN:
1471-2296
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Nyckelord:
consensus methods, stroke, prevention
Postens nummer:
80614
Posten skapad:
2008-12-09 13:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007