transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Risk factors and short-term mortality of venous thromboembolism diagnosed in the primary care setting in the United Kingdom

Författare och institution:
Consuelo Huerta (-); Saga Johansson (-); Mari-Ann Wallander (Institutionen för medicin); Luis A. García Rodríguez (-)
Publicerad i:
Archives of Internal Medicine, 167 ( 9 ) s. 935-943
ISSN:
0003-9926
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Nyckelord:
deep-vein thrombosis, inflammatory-bowel-disease, pulmonary-embolism, population, outpatients, validation, database
Postens nummer:
80610
Posten skapad:
2008-12-09 13:13
Posten ändrad:
2013-02-08 09:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007