transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Arbete och delaktighet - en genusanalys av begreppet arbetsoförmåga

Författare och institution:
Eva-Maria Svensson (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Arbets(o)förmåga - Ur ett mångdisciplinärt perspektiv, red. Lotta Vahlne Westerhäll,
ISBN:
9789173590105
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Santérus förlag
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
80591
Posten skapad:
2008-12-09 13:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007